หญ้าเทียมราคาไม่แพง เกรด A ใช้หญ้าเทียม FIFA มาตราฐานสนามฟุตบอล คุณภาพที่ดีที่สุด

โปรโมชั่นติดตั้งหญ้าเทียม

โปรโมชั่นติดตั้งหญ้าเทียม
โปรโมชั่นติดตั้งหญ้าเทียม

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 2 cm

รับประกันการติดตั้งหญ้าเทียม 1 ปี , รับประกันหญ้าเทียม 5 ปี
หญ้าเทียมขนยาว 2.0cm ราคา 239 บาท/ตารางเมตร

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 2.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 2.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 2.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 2.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 2.5 cm

รับประกันการติดตั้งหญ้าเทียม 1 ปี , รับประกันหญ้าเทียม 5 ปี
หญ้าเทียมขนยาว 2.5cm ราคา 280 บาท/ตารางเมตร

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 3.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 3.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 3.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 3.0 cm

รับประกันการติดตั้งหญ้าเทียม 1 ปี , รับประกันหญ้าเทียม 5 ปี
หญ้าเทียมขนยาว 3.0cm ราคา 299 บาท/ตารางเมตร

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 3.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 3.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 3.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 3.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 3.5 cm

รับประกันการติดตั้งหญ้าเทียม 1 ปี , รับประกันหญ้าเทียม 5 ปี
หญ้าเทียมขนยาว 3.5cm ราคา 350 บาท/ตารางเมตร

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 4.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 4.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 4.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 4.0 cm

รับประกันการติดตั้งหญ้าเทียม 1 ปี , รับประกันหญ้าเทียม 5 ปี
หญ้าเทียมขนยาว 4.0cm ราคา 359 บาท/ตารางเมตร

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 4.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 4.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 4.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 4.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 4.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 4.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 5 cm

รับประกันการติดตั้งหญ้าเทียม 1 ปี , รับประกันหญ้าเทียม 5 ปี
หญ้าเทียมขนยาว 5.0cm ราคา 420 บาท/ตารางเมตร

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 5.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 5.0 cm

หญ้าเทียมกลางแจ้ง หญ้าปลอมขนยาว 5.0 cm

หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล หญ้าปลอมขนยาว 5 cm

รับประกันการติดตั้งหญ้าเทียม 1 ปี , รับประกันหญ้าเทียม 5 ปี
หญ้าเทียมขนยาว 5cm ราคา 700 บาท/ตารางเมตร

หญ้าเทียมสนามฟุตบอล เป็นใยหญ้าของ Holland ทางผู้ผลิตทุกเจ้าต่างก็บอกว่าเป็นเส้นใยที่ดีที่สุดในโลก ของ Thiolon yarn มีความนุ่มพิเศษ

หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล หญ้าปลอมขนยาว 5 cm

หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล หญ้าปลอมขนยาว 5 cm

หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล หญ้าปลอมขนยาว 6 cm

รับประกันการติดตั้งหญ้าเทียม 1 ปี , รับประกันหญ้าเทียม 5 ปี
หญ้าเทียมขนยาว 6cm ราคา 850 บาท/ตารางเมตร

หญ้าเทียมสนามฟุตบอล เป็นใยหญ้าของ Holland ทางผู้ผลิตทุกเจ้าต่างก็บอกว่าเป็นเส้นใยที่ดีที่สุดในโลก ของ Thiolon yarn มีความนุ่มพิเศษ

หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล หญ้าปลอมขนยาว 6 cm

หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล หญ้าปลอมขนยาว 6 cm

หญ้าเทียมสำหรับสนามพัตกอล์ฟ

รับประกันการติดตั้งหญ้าเทียม 1 ปี , รับประกันหญ้าเทียม 5 ปี
หญ้าเทียมสนามพัตกอล์ฟ ราคา 700 บาท/ตารางเมตร

หญ้าเทียมพัตต์กอล์ฟ สูง 1 cm. มีความเรียบ เหมาะมากในการทำสนามพัตต์กอล์ฟ

หญ้าเทียมสนามพัตกอล์ฟ

หญ้าเทียมสนามพัตกอล์ฟ

ทดสอบหญ้าเทียมขนาด 2.5-3.5 cm เมื่อโดนนํ้าขัง

ทดสอบหญ้าเทียมขนาด 2.5-3.5 cm เมื่อโดนนํ้าขัง

ลูกค้าหลายท่านสงสัยเรื่องคุณภาพหญ้าเทียมของทางร้าน Yatiamturf เมื่อฝนตก นํ้าขัง หญ้าปลอมจะเน่า หรือขาดไหม

ทดสอบหญ้าเทียมทั้ง 2 รุ่น ของทางร้าน

1. หญ้าเทียมขนาด 2.5 cm
2. หญ้าเทียมขนาด 2.5 cm

นำหญ้าเทียมแช่น้ำตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2556 – 12 กันยายน 2557
แล้วนำมาตรวจสอบปรากฏว่า หญ้าเทียมของทางร้าน ทั้งสองรุ่น มีสภาพ ไม่ต่างไปจากตอนก่อนแช่น้ำเลย

สรุปผลการนำหญ้าเทียมไปแช่นํ้าทิ้งไว้

นํ้าไม่มีผลกับหญ้าเทียมของทางร้าน หญ้าเทียมไม่ขาด ไม่เน่า ไม่เปื่อยครับ

ผลงานการติดตั้งสนามกอล์ฟหญ้าเทียมผลงานการติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวนผลงานการติดตั้งสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ผลงานการติดตั้งสนามบอลหญ้าเทียม

ผลงานการติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานการติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานการติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานการติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานการติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานการติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานการติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานก่อนติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม

ผลงานหลังติดตั้งหญ้าเทียม